Сертифікацію послуг ТО ремонту автомототранспортних засобів

Сертифікацію послуг з технічного обслуговування та ремонту автомототранспортних засобів проводиться відповідно до “Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні”, затверджених наказом Держспоживстандарту України від 01.02.2005 р. № 28, а також “Правил обов’язкової сертифікації послуг з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів та їх складових”, затверджених наказом Держспоживстандарту України від 28.08.97 р. № 520 (в редакції від 25.01.2002 р. № 48).
Система призначена для проведення на території України обов’язкової сертифікації відповідності послуг із ТО і ремонту автомототранспортних засобів вимогам безпеки для життя, здоров’я і майна громадян, а також для навколишнього середовища, встановленим діючими стандартами та іншими нормативними документами.
Під послугою по ТО і (або) ремонту автомототранспортних засобів розуміється матеріальний результат безпосередньої взаємодії виконавця і споживача й, власне, діяльності виконавця щодо задоволення потреби в ТО і (або) ремонту автомототранспортних засобів.
Підготовка підприємства до сертифікації послуг здійснюється заявником або, на договірній основі, організацією – учасником системи, що має у своєму розпорядженні необхідний фонд нормативної документації та кваліфікованих фахівців з ТО, ремонту автомототранспортних засобів і в області сертифікації послуг.
Підготовка включає наступні етапи:
• забезпечення підприємства вичерпною інформацією про чинні законодавчі акти по сертифікації;
• консультації за схемами проходження документів по сертифікації на стадії оформлення і подачі заяви;
• ідентифікація послуг, що підлягають сертифікації;
• перевірка повноти відповідності необхідної нормативної документації послуг, що виконуються заявником;
• перевірка наявності та відповідності вимогам системи документації на обладнання (паспортні, реєстраційні, облікові і атестаційні документи);
• перевірка наявності та стану документації по персоналу підприємства-заявника та розподіл відповідальності за якість послуг, що надаються;
• підготовка проекту наказу та складання заяви на проведення сертифікації;
• консультації про порядок проведення сертифікації, про що функціонують в акредитованих органах і роботі комісії по сертифікації.
Інформаційне забезпечення передбачає надання законодавчих актів і нормативних документів, що регламентують функціонування системи, і детальне ознайомлення з ними заявника.
Метою ідентифікації послуг, які виконуються заявником, є надання допомоги в складанні кваліфікованої заявки на проведення сертифікації. При цьому визначається приналежність послуги до класифікаційної групи, відповідність нормативним документам, відповідність вимогам щодо забезпечення безпеки для життя, здоров’я, щодо запобігання заподіяння шкоди майну громадян і охорони навколишнього середовища, встановленим у всіх нормативних документах для послуг цієї групи. Визначається вид, тип, марка і модифікація автомототранспортних засобів, в тому числі іноземного виробництва, послуги з яким передбачається сертифікація.
Обов’язковою умовою сертифікації подібних послуг є наявність у заявника технологічної або технічної документації з обслуговування (ремонту) заявленої модифікації автомототранспортного засобу.
Житомирська організація «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» до Ваших послуг, адже саме тут Ви зможете якісно та швидко отримати сертифікацію послуг з ремонту технічного обслуговування свого автомобільного транспорту.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *