У грудні 2017р. Органом з сертифікації ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» проведено сертифікацію системи управління

У грудні 2017р  Органом з сертифікації ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» проведено сертифікацію системи управління Науково-виробничого товариства з обмеженою відповідальністю «Житомирбіопродукт».

На НВ ТОВ “Житомирбіопродукт” діє система управлінняякістю, яка актуалізована відповідно до вимог нової редакції ISO 9001, система управління безпечністю харчових продуктів, що функціонує відповідно до вимог ISO 22000 та система екологічного керування, яка розроблена та впроваджена за новою версією ISO 14001.

Орган сертифікації систем управління ТОВ “Тестметстандарт” провів сертифікаційний аудит системи управління підприємства. У результаті виконаних робіт аудитори, а це директор ТОВ “Тестметрстандарт” Забродська Олена Василівна – аудитор із сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів, Герасимчук Юлія Миколаївна – аудитор із сертифікації систем екологічного управління, Погорецька Алла Анатоліївна – аудитор із сертифікації системи управління якістю отримали об’єктивні докази відповідності вимогам стандартів ISO 22000, ISO 14001 та ISO 9001.

Також було встановлено, що всі виробничі процеси на НВ ТОВ “Житомирбіопродукт” регламентовано, їх виконання контролюється, що відображається у стабільній якості та безпечності продукції, яка виготовляється на виробничих потужностях підприємства з мінімізацією впливу на довкілля та раціональним використанням природних ресурсів,.

По закінченню аудиту,  засновник ТОВ «Тестметрстандарт» Куценко Павло Іванович поздоровив керівника НВ ТОВ “Житомирбіопродукт” Івасенка Миколу Михайловича з успішним завершенням процесу сертифікації та вручив сертифікати відповідності.

Коментуючи вручення, Куценко П.І. зазначив: «Приємно відмітити свідомість керівництва підприємства, яке велику увагу приділяє питанням якості та безпечності продукції, яка виготовляється підприємством,  інвестує кошти в природоохоронні заходи, направлені на покращення екологічної ситуації навколишнього середовища».