Система якості ISO 9001

Сучасна інтеграція України в ЄС — це не тільки нові економічні, соціальні та політичні перспективи, а ще й суворі вимоги, які пред’являються бізнесу. І один з головних та ключових стандартів «відповідності» європейським стандартам — сертифікат ISO 9001, який отримують організації будь-якого типу.

Але перед тим, як подати заявку на отримання цього сертифіката, давайте розберемося, що таке ISO 9001, які його головні принципи і переваги.

Що таке ISO 9001?

ISO 9001 — це міжнародний стандарт якості, який оцінює організацію менеджменту в різних бізнес-структурах: заводах, холдингах, торгових центрах, підприємствах.

Сертифікат включає вісім головних принципів, які оцінює спеціальна комісія.
Ось ці принципи:

 • орієнтація на клієнта;
 • лідерство;
 • залучення персоналу;
 • процесний підхід;
 • системний підхід до управління;
 • постійне поліпшення;
 • прийняття рішень на основі фактів;
 • взаємовигідні відносини з постачальниками.

Система менеджменту якості ISO 9001 отримує високі оцінки по всім перерахованим принципам від спеціальної комісії, яка оцінює організацію роботи персоналу в бізнес-структурах.

Навіщо отримувати сертифікат ISO 9001?

Сертифікат якості ISO 9001 — це найкращий доказ того, що ваша компанія прагне:

 • враховувати потреби клієнта і успішно задовольнити їх;
 • підвищити якість продукції, що випускається у відповідність з правовими та нормативними вимогами;
 • удосконалити ефективність роботи бізнес-структури;
 • стати краще конкурентів;
 • поліпшити роботу з діловими партнерами, інвесторами, постачальниками;
 • побачити прогрес у розвитку компанії і роботі персоналу.

І ІСО 9001 — це ще й вагомий внесок не тільки в розвиток компанії, а й підтвердження її відповідальності перед клієнтами, співробітниками та діловими партнерами.

Що таке метрологія

Метрологія — це наука про методи та засоби забезпечення вимірювань і способи досягнення необхідної їх точності. Головна мета метрології — це отримання інформації про властивості.

Засоби метрології — це сукупність вимірів і стандартів, які забезпечують точність, яка потрібна.

Досить довго метрологія була описовою наукою про різні заходи і співвідношення між ними. І тільки завдяки прогресу фізичних та точних наук метрологія почала розвиватися і змогла забезпечити єдність і точність вимірювань фізичних величин.

Єдність вимірювань — стан вимірювань, де результати виражені у всіма прийнятих одиницях з ймовірністю деяких похибок. Воно необхідне для порівняння вимірювань зроблених в різних місцях і різними вимірювальними приладами. Результати при цьому повинні бути однаковими.

Точність вимірювань — максимальне наближення результатів вимірювань до істинного значення вимірювальної величини.

Метрологія умовно ділиться на три частини — теоретичну, прикладну і законодавчу.

Теоретична метрологія — це розділ метрології, в якому розглядають теоретичні проблеми. В цьому розділі розробляють теорії і проблеми вимірювань, розробляють фізичні величини і одиниці вимірювань, і знаходять методи вимірювань.

Прикладна метрологія — розділ метрології, в якому вирішують питання застосування розробок, зроблених в теоретичної метрології. В цьому розділі задають і вирішують всі питання метрології та її забезпечення.

Законодавча метрологія — це розділ метрології, в якому встановлюють вимоги щодо застосування одиниць вимірювань, методів вимірювань і засобів. Вимоги, що встановлюються в цьому розділі, поділяються на технічні та юридичні вимоги.

Цілі і завдання, що ставить перед собою метрологія


Створення одиниць вимірювань (фізичних величин) і їх систем

Розробка і приведення до стандартів нових методів і засобів (визначення точності, забезпечення єдності) — законодавча метрологія

Створення нових засобів вимірювань, які повинні стати еталоном і зразком при проведення перевірки заходів і засобів

Вивчення систем заходів, рахунку, грошових коштів

Аксіоми метрології


Будь-яке вимірювання — це порівняння.
Будь-яке вимірювання без опорної інформації провести неможливо.
Результат вимірювання без округлення — це випадкова величина.


Основні терміни та визначення метрології

Вимірювання — це операції, при яких застосовувалися технічні засоби, за допомогою яких можна визначити ставлення вимірюваної величини до одиниці вимірювання.

Засіб вимірювань — це прилад або засіб, який призначений для вимірювання. Цей прилад або засіб повинен мати нормативні характеристики.

Точність засобів вимірювання — це характеристика, яка показує близькість похибки до нуля.

Класифікація вимірювань

Всі вимірювання діляться на чотири групи за способом отримання вимірювань: на непрямі, на сукупні, на спільні, на прямі;
на дві групи за способом отримання вимірювань: на статичні і на динамічні;
на 2 за кількістю інформації: на одноразові і багаторазові.

Актуальні проблеми метрології

Метрологія має важливе значення для науково-технічного прогресу, оскільки без точних вимірювань неможливий розвиток науки. З іншого боку, часто сам розвиток науки і техніки стимулює розвиток вимірювальної техніки і поява нових способів визначення різних фізичних величин. Оскільки метрологія тісно пов’язана з науково-технічним прогресом, то розвиток метрології як науки в тому числі і законодавчої необхідно для створення нових глобальних працюючих технологій і методів, а також удосконалення методів технічного контролю. Сучасна наука ставить перед метрологією ряд важливих завдань.

В області одиниць вимірювань найважливішим завданням є їх уніфікація, і впровадження міжнародної системи одиниць. Справа в тому, що ще багато одиниць вимірювань не належать системі і вимагають систематизації.

Виросли вимоги до системи передачі розміру одиниці фізичної величини від еталона зразковим способам вимірювання, а від них технічним пристосуванням, за умови збереження точності. Сучасні способи передачі розміру одиниці повинні бути бездоганними.

Нарешті, самі вимірювання стали проводиться як в галактичних масштабах, так і в наносвіті, що ставить перед метрологією питання визначення достовірних величин з прийнятною похибкою, а також необхідністю комплексного обліку безлічі чинників, що грають роль в вимірах.

Обов’язкова сертифікація

Обов’язкова сертифікація документальне підтвердження того, що той чи інший товар відповідає встановленим українським законодавством системам:

 Управління навколишнього середовища.
 Охорони праці, персоналу.
 Регулювання якістю.
 
 Процедура сертифікації регламентована законом України і здійснюється виключно уповноваженими акредитованими органами з сертифікації (
центри сертифікації).

Обов’язкова сертифікація в Україні
 
 Сертифікації підлягає як продукція, яка виробляється на території України, так і імпортні товари. Митному оформленню імпортних товарів в нашій країні може передувати обов’язкова сертифікація продукції та отримання свідоцтва про визнання її на вітчизняному ринку.

 Сертифікація якості продукції, основні вимоги:
 Повний пакет документів. При проведенні сертифікації виробів, які підлягають обов’язковій сертифікації, здійснюється контроль за наявністю всіх необхідних даних на конкретний тип товарів. Без таких ділових паперів про той чи інший вид товару провести його сертифікацію в нашій країні неможливо.

 Відповідність параметрів товару нормативним документам, зафіксованим законом України, а також основним вимогам даних, зазначених в «Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні».

 Найчастіше подібні вимоги мають відношення до запитів, що стосуються безпеки. Крім того, чимала кількість видів товарів повинні бути схильні до санітарно-епідеміологічної перевірки, мати спеціальний висновок.

Чи вся продукція підлягає сертифікації?
 Перелік товарів, які виготовляються або ввозяться до нас з-за кордону і підлягають обов’язковій сертифікації, визначені в спеціальному документі під назвою «Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні». Даний документ містить перелік виробів, які необхідно сертифікувати, а також наведено список кодів УКТЗЕД. Це дає можливість кожному заявнику, який бажає імпортувати товари в нашу країну, перевірити, чи його продукція в цей Перелік. У разі, якщо вона включена в нього, то на момент, коли подається митна декларація, продукція повинна мати сертифікат відповідності або сертифікат про визнання. Інакше оформити продукцію в режим вільного обігу в митній структурі буде просто неможливо.

Як проходить сертифікація в Україні?

Основні етапи:

 •   Подача заявки в орган по сертифікації на сертифікат відповідності або сертифікат про визнання.
 •  Подається повний комплект необхідної для сертифікації документації.
 •  Розгляд заявки, аналіз наданих документів.
 •  Визначення схеми сертифікації.
 •  Сертифікована перевірка образів виробів.
 •  Ухвалення рішення про видачу (або невидачі) сертифіката.


 Добровільна сертифікація: особливості
 В Системі немає великої різниці між добровільною і обов’язковою сертифікацією продукції в Україні. Добровільна сертифікація дає можливість здобути свідчення відповідності на вироби, що не входять до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації. Здійснюється вона відповідно до порядку і принципами, які діють в даній системі.
 Це дозволить дізнатися, чи відповідають певні параметри товарів вимогам нормативних документів, зазначених заявником. Найчастіше, це вимоги з безпеки, визначені в нормах, що діють в нашій країні.
 Сертифікація обладнання або продукції на добровільній основі в значній мірі збільшує конкурентоспроможність виробів, які були сертифіковані, а також сприяють їх більш ефективному впровадженню на вітчизняні ринки.


 Визнання сертифікатів відповідності в різних країнах.


 Урядом України укладені спеціальні Угоди з різними країнами (колишніми республіками СРСР) про взаємне прийняття робіт з сертифікації, а також їх результатів. Визнання доказів відповідності в цих країнах використовується виключно для продукції, виробленої в якійсь конкретній країні. Тобто, єдина система сертифікації продукції (послуг) не дає шансу визнання свідоцтв відповідності, виданих, наприклад, в Грузії, на продукцію, вироблену в країнах ЄС.

 Для категорії товарів, що надходять на митницю України, видаються спеціальні свідоцтва про визнання. Свідоцтва про визнання на термін від одного до п’яти років можуть бути видані без здійснення сертифікованих випробувань.

Послуги сертифікації і вартість

Вартість сертифікації продукції залежить від виду об’єктів ринкових відносин і обсягу робіт. Ціна на даний вид послуг визначається органом з сертифікації. Видається свідоцтво відповідності (і його копія) на офіційному бланку, який має голограму, різноманітні ступеня захисту від підробки. Бланк такого ж типу видається і на продукцію, сертифікація якої реалізувалася на добровільній основі.

Что такое HACCP?

Это система управления безопасностью пищевых продуктов. В чем ее особенность и отличие от других систем качества? Основное отличие в ее предупреждающие действия. Это контроль, оценка и постоянная идентификация потенциальных опасных факторов, которые могут возникнуть при производстве продуктов питания. Это могут биологические, физические или химические факторы. Новая экономическая политика Украины направлена ​​на мировые рынки, соответственно и продукция пищевой промышленности должна соответствовать всем мировым стандартам. Поэтому новая система качества должна быть задействована на каждом этапе, от выращивания и сбора урожая, закупки сырья и до момента использования товара конечным потребителем.

Давайте разберемся, где и кому нужно внедрять НАССР?  Например, предприятиям общественного питания, включая кайтеринг, производителям пищевой упаковки, поставщикам до крупных торговых сетей, а также производителям корма для животных нужно внедрять систему управления безопасности. Это позволит вам заключать договоры на поставку продукции, принимать участие в тендерах и экспортировать свою продукцию.

ХАССП необходим:

 1. на предприятиях общественного питания (ХАССП для общественного питания);
 2. Производителям пищевой продукции;
 3. Торговым заведениям;
 4. Сельхозпроизводителям сырья: агрохолдинг, агрофирмам, фермерским хозяйствам;
 5. Производителям кормов, удобрений, пестицидов;
 6. Изготовителям чистящих, дезинфицирующих средств и оборудования;
 7. Тем, кто занимается хранением, упаковкой, фасовкой готовой продукции.

Требования системы НАССР в Украине

Система основана на 7 основных принципах:

 •  Определение опасных факторов, анализ и оценка связанных с ними рисков;
 • Выявление критических контрольных точек;
 • Установка критических пределов для каждой точки;
 • Подготовка методов мониторинга;
 • Разработка корректирующих действий;
 • Создание процедур проверки функциональности внедренной системы;
 • Документирование всех стадий и процедур.

По большому счету, в требованиях ХАССП нет ничего принципиально нового по сравнению с традиционными нормами для пищевой промышленности, HACCP только удобно систематизирует многочисленные санитарные и технологические нормы и правила производства, облегчает повседневный контроль, делает его понятным как руководителю, так и рядовому работнику.

Процедура внедрения системы HAССР:

Первым шагом при внедрении в деятельность организации системы НАССР является диагностический аудит — определение всех аспектов деятельности, влияющих на безопасность продукции. Разработка системы пищевой безопасности документации с соблюдением основных принципов системы и внедрение НАССР в деятельность — назначение группы безопасности, внедрение программ-предпосылок, анализ опасных факторов и определение средств контроля, определение критических точек и контроль за ними, проведение валидации и верификации.
Не стоит забывать также об обучении персонала — ответственными за выполнение процедур должны быть работники, поэтому они должны понимать документацию и разбираться в процедурах системы. Проведение внутренних аудитов используются для определения несоответствий и устранения их причин. Реализация принципов, на которых базируется система, поможет сосредоточиться на стадиях технологического процесса и условий производства, важных для обеспечения безопасности пищевых продуктов и тем самым обеспечит их стабильное качество, увеличит реализацию продукции и подтвердит готовность предприятия к постоянному выпуска безопасной продукции.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УКРАИНЕ

После внедрения системы на предприятии, компания получает многочисленные преимущества:

 • Системный подход;
 • Контроль безопасности продукта;
 • Уменьшение количества несоответствующей продукции;
 • Распределение ответственности за обеспечение безопасности;  Своевременное использование предупредительных мероприятий;
 • Увеличение доверия клиентов;
 • Расширение рынков для реализации продукции;
 • Рост инвестиционной привлекательности конкурентоспособности;
 • Повышение лояльности контрольных органов;
 • Преимущества при тендерах и государственных закупках.

Що таке HACCP?

Це система управління безпечністю харчових продуктів. У чому її особливість і відмінність від інших систем якості? Основна відмінність в її запобіжні дії. Це контроль, оцінка і постійна ідентифікація потенційних небезпечних чинників, які можуть виникнути при виробництві продуктів харчування. Це можуть біологічні, фізичні або хімічні фактори. Нова економічна політика України націлена на світові ринки, відповідно і продукція харчової промисловості повинна відповідати всім світовим стандартам. Тому нова система якості повинна бути задіяна на кожному етапі, від вирощування та збору врожаю, закупівлі сировини та до моменту використання товару кінцевим споживачем.

Давайте розберемося, де і кому потрібно впроваджувати ХАССП?
Наприклад, підприємствам громадського харчування, включаючи кайтерінг, виробникам харчової упаковки, постачальникам до великих торгових мереж, а також виробникам корму для тварин потрібно впроваджувати систему управління безпеки. Це дозволить вам укладати договори на постачання продукції, брати участь в тендерах і експортувати свою продукцію.

ХАССП необхідний:

 1. На підприємствах громадського харчування (ХАССП для громадського харчування);
 2. Виробникам харчової продукції;
 3. Торговим закладам;
 4. Сільгоспвиробникам сировини: агрохолдінгам, агрофірмам, фермерським господарствам;
 5. Виробникам кормів, добрив, пестицидів;
 6. Виготовлювачам чистящих, дезинфікуючих засобів та обладнання;
 7. Тим, хто займається зберіганням, упаковкою, фасуванням готової продукції.

Вимоги системи ХАССП в Україні

Система заснована на 7 основних принципах:
• Визначення небезпечних факторів, аналіз і оцінка пов’язаних з ними ризиків;
• Виявлення критичних контрольних точок;
• Встановлення критичних меж для кожної точки;
• Підготовка методів моніторингу;
• Розробка коригувальних дій;
• Створення процедур перевірки функціональності впровадженої системи;
• Документування всіх стадій і процедур.

За великим рахунком, у вимогах ХАССП немає нічого принципово нового в порівнянні з традиційними нормами для харчової промисловості, HACCP тільки зручно систематизує численні санітарні та технологічні норми і правила виробництва, полегшує повсякденний контроль, робить його зрозумілим як керівнику, так і пересічному працівнику.

Процедура впровадження системи HAССР:

Першим кроком при впровадженні в діяльність організації системи НАССР є діагностичний аудит — визначення всіх аспектів діяльності, що мають вплив на безпеку продукції.
Розробка системи харчової безпеки документації з дотриманням основних принципів системи і впровадження НАССР в діяльність — призначення групи безпеки, впровадження програм-передумов, аналіз небезпечних чинників та визначення засобів контролю, визначення критичних точок та контроль за ними, проведення валідації та верифікації.
Не варто забувати також про навчання персоналу — відповідальними за виконання процедур повинні бути працівники, тому вони повинні розуміти документацію і розбиратися в процедурах системи.
Проведення внутрішніх аудитів використовуються для визначення невідповідностей та усунення їх причини.
Реалізація принципів, на яких базується система, допоможе зосередитися на стадіях технологічного процесу і умов виробництва, важливих для забезпечення безпеки харчових продуктів і тим самим забезпечить їх стабільну якість, збільшить реалізацію продукції і підтвердить готовність підприємства до постійного випуску безпечної продукції.

ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ХАРЧОВОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Після впровадження системи на підприємстві, компанія отримує численні переваги:

 • Системний підхід;
 • Контроль безпечності продукту;
 • Зменшення кількості невідповідної продукції;
 • Розподіл відповідальності за забезпечення безпеки;
 • Своєчасне використання попереджувальних заходів;
 • Збільшення довіри клієнтів;
 • Розширення ринків для реалізації продукції;
 • Зростання інвестиційної привабливості конкурентоспроможності;
 • Підвищення лояльності контрольних органів;
 • Переваги при тендерах і державні закупівлі.

Сертифікація гумових виробів

Кожному виробнику продукції з гуми необхідно оформити обов’язковий сертифікат, який свідчить про те, що його товар відповідає нормам ГОСТу. Наявність такого документа гарантовано забезпечить доказ того, що якість наданого товару відповідає вимогам технічних регламентів і умов, висунутих законодавчою базою України. Наявність документа про обов’язкову сертифікацію підтверджує екологічність (збереження здоров’я людей, нешкідливість для навколишнього середовища) і безпеку для життя людини наданих виробів з гуми.

Документ про сертифікацію на гуму вимагає обов’язкового оформлення при можливій загрозі продукції з гуми здоров’ю або майну людини, або ж, коли при використанні може бути завдано істотної шкоди навколишньому середовищу. Наявність документа про обов’язкову сертифікацію гумотехнічних виробів значно підвищує конкурентоспроможність товару на ринку продажів, так як гарантує безпеку при використанні.

Для того щоб правильно оформити сертифікат про відповідність нормам ГОСТ на гумову продукцію слід звернутися в компанію, що спеціалізується на вирішенні таких питань. Також слід визначиться чи підлягає ваша продукція з гуми процесу обов’язкової сертифікації, переглянувши списки-переліки на зарахування до обов’язкової сертифікації (для підтвердження відповідності) товари.
Самостійно це зробити звичайно можна, але це займе чимало часу і сил. Що робити щоб полегшити собі життя? Потрібно звернутись в ТОВ Тестметрстандарт. Ми дуже швидко визначимо чи потрібна обов’язкова сертифікація вашим гумотехнічним виробам. Наші фахівці нададуть вам всю необхідну інформацію про те, як правильно оформити документ про обов’язкову сертифікацію. Проконсультують про необхідний пакет документів, потрібних для оформлення сертифіката, в залежності від схеми сертифікації (мала партія, випуск однієї партії або серійний випуск).

Якщо ви все ще сумніваєтеся, зателефонуйте нам, напишіть листа або залиште заявку в чаті, який знаходиться в правому нижньому кутку екрану. Ми зв’яжемося з вами найближчим часом і розповімо як правильно і швидко все зробити.

ТОВ «Тестметрстандарт» уповноважене на проведення повірки приладів

Раді повідомити, що житомирська компанія ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» у конкурентній боротьбі отримала Національний сертифікат «Вибір споживача 2018» від ТОВ «Всеукраїнський галузево-аналітичний центр». Основними напрямками діяльності ТОВ “ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ” є:

 • сертифікація систем управління;
 • сертифікація та випробування продукції;
 • надання метрологічних послуг.

ТОВ “ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ” постійно розширює спектр своєї діяльності. Так, наприклад, з липня 2019 року у споживачів з’явилась можливість отримувати послуги з проведення повірки засобів вимірювальної техніки. Це сталося завдяки тому, що ТОВ “ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ” отримало від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Свідоцтво про уповноваження, що засвідчує відповідність необхідним критеріям та набуття права на проведення повірок лабораторією організації. Слід зазначити, що такі повноваження компанія отримала першою серед подібних приватних організацій у регіоні.

Головним чином така новина зацікавить інженерів з метрології, завідувачів лабораторій та керівників підприємств та установ, що працюють у сферах охорони здоров’я, ветеринарії, торгівлі, виробництва харчових та промислових товарів, обслуговування автотранспортних засобів.

Спеціалістів також зацікавить можливість виконання юстування та калібрування устаткування, випробування широкого спектра продукції, підтвердження компетентності лабораторій в галузі проведення вимірювань, сертифікації продукції та послуг, сертифікації систем менеджменту, надання науково-методичної допомоги, інформаційно-консультативних послуг.

Цікавою діяльність ТОВ “ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ” буде і для населення міста та області. Можливості технічної бази серед іншого дозволяють проводити технічний огляд автотранспортних засобів, проводити повірку лічильників води на місці експлуатації без демонтажу.

Розвиток та успішна діяльність ТОВ “ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ” базується на високій кваліфікації спеціалістів, потужній метрологічній базі, сучасному випробувальному центрі та використанні новітніх технологій. Завдяки цим складовим, гарантовано забезпечується надання послуг на високому професійному науково-технічному рівні у відповідності з міжнародними стандартами.

Керівництво ТОВ “ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ” тісно пов’язує власний розвиток з процвітанням партнерів, з якими та для яких воно працює, орієнтуючись на довгострокові інтереси замовників, постачальників, працівників підприємства та суспільства вцілому.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider