Міжповірочні інтервали

Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями.

№ з/п Найменування категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці Міжповірочний інтервал, роки
1 Автоматичні зважувальні прилади:
ваги безперервної дії для сумарного обліку 1
ваги дискретної дії та бункерні ваги для сумарного обліку 1
ваги для зважування розділених вантажів 1
вагові дозатори дискретної дії 1
прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь 1
залізничні платформні ваги 1
контрольні ваги 1
2 Автомобільні цистерни для нафтопродуктів та харчових продуктів 1
3 Аналізатори медичного призначення:
біохімічні 1
гематологічні 1
електролітів та газу в крові 1
імуноферментні 1
флуоресцентні 1
хемілюмінесцентні

електрохімічні
1

1
4 Аналізатори показників сільськогосподарської та харчової продукції: молока, зерна, цукрових буряків, олійних культур та продуктів їх переробки-1 1; 5
5 Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні для здійснення контролю вод 1
6 Аналізатори спектра та характеристик систем зв’язку 1
7 Аудіометри чистого тону 1
8 Блоки детектування іонізуючого випромінення 1
9 Вимірювальні антени та приймачі, що використовуються органами державного нагляду (контролю) під час виконання робіт з технічного захисту інформації 1
10 Вимірювальні канали систем радіаційного контролю 1
11 Вимірювальні трансформатори струму та напруги-2 10; 14; 5 (16)-3
12 Вимірювачі артеріального тиску 1
13 Вимірювачі вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається 1
14 Вимірювачі електричної напруги та струму (вольтметри та амперметри 3-4-розрядні) 1
15 Вимірювачі електротехнічних параметрів електроустановок 1
16 Вимірювачі параметрів електромагнітного поля 1
17 Вимірювачі потужності та радіоперешкод 1
18 Вимірювачі:
електростатичних зарядів 1
імпедансу 1
опору кола заземлення 1
опору ізоляції 1
параметрів релейного захисту 1
повного опору петлі фаза-нуль або струму в електричній мережі 1
струму витоку в електричній мережі 1
19 Вимірювачі часу, частоти (частотоміри) та часових інтервалів 1
20 Прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото-, відеофіксації:
вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні;
вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанційні

1
1
21 Вологоміри, гігрометри, гігрографи (використовуються під час здійснення контролю умов зберігання продуктів харчування, лікарських препаратів, банківських сховищ, під час продажу вугілля, деревини та природного газу) 1
22 Віброметри 1
23 Газоаналізатори (в тому числі аналізатори вихлопних газів), газосигналізатори 1
24 Генератори 1
25 Гирі-4 1; 2
26 Глобальні супутникові навігаційні системи геодезичного призначення 1
27 Густиноміри (використовуються під час визначення маси фасованих товарів в упаковках, нафти, нафтопродуктів та об’єму природного газу в процесі його постачання та/або споживання)-5 1; 5
28 Датчики навантаження ваговимірювальні 1
29 Дефектоскопи 1
30 Динамометри, силовимірювальні датчики 1
31 Дозатори медичні піпеткові та поршневі 1
32 Еквіваленти мереж 1
33 Електрокардіографи 1
34 Енцефалографи 1
35 Калориметри газові (використовуються під час проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ) 1
36 Кардіодефібрилятори 1
37 Кондуктометри, pH-метри, титратори, іономіри (використовуються у лабораторіях медичного, екологічного, фітосанітарного та ветеринарного контролю) 1
38 Лічильники води 4
39 Лічильники активної (класи точності 0,01-2,0) та реактивної (класи точності 0,01-3,0) електроенергії-6 8 (16)-3; 6 (16)-3; 4 (10)-3; 6 (10)-3; 1
40 Лічильники, витратоміри, а також вимірювальні системи для безперервного та динамічного вимірювання кількості рідин (крім води) та газоподібних хімічних речовин 4
41 Лічильники газу та пристрої перетворення об’єму (використовуються для проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ)-7 2; 8
42 Люксметри, яскравоміри, що використовуються під час вимірювання рівня освітленості робочих місць та яскравості моніторів комп’ютерів 1
43 Манометри та інші засоби для вимірювання тиску і вакууму 1
44 Матеріальні міри довжини 1,5
45 Медичні термометри-8 1; 2; 3
46 Міри електричного опору (однозначні та багатозначні) 1
47 Міри електричної ємності, індуктивності та взаємоіндуктивності 1
48 Мірники технічні (в тому числі для вина і спирту) 1,5
49 Монітори пацієнта 1
50 Неавтоматичні зважувальні прилади-9 1; 1,5
51 Нівеліри 1
52 Осцилографи 1
53 Паливороздавальні колонки для заправки автомобілів:
світлими нафтопродуктами, мастилами 1
скрапленим газом 1
стисненим газом 1
54 Прилади для вимірювання розмірів довжини і площі (текстильних виробів, дротів, кабелів, смуг, листів, матеріалів, шкіри, стрічок, земельних ділянок), координатні засоби вимірювання-10 1; 1,5
55 Прилади для вимірювання релейного захисту та автоматики в метрополітені 1
56 Пульсоксиметри 1
57 Пурки робочі-11 1; 1,5
58 Радіометри, радіометричні установки, дозиметри та вимірювачі потужності дози 1
59 Реографи 1
60 Рефрактометри, офтальмометри 1
61 Рівнеміри-12 1; 2
62 Селективні вольтметри 1
63 Системи вимірювання тривалості телефонних розмов, швидкості передачі та обліку обсягу інформації під час надання телекомунікаційних послуг, пристрої синхронізації 1
64 Спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінення, спектрометри «Сич» 1
65 Спектрорадіометри, радіометри для вимірювання рівня опромінення у спа- та косметичних салонах 1
66 Стаціонарні резервуари для комерційного обліку:
нафтопродуктів (горизонтальні та вертикальні циліндричні, сферичні) 5
скрапленого газу (горизонтальні циліндричні) 5
67 Струмовимірювальні кліщі 1
68 Таксометри 1
69 Тахеометри 1
70 Тахографи 1
71 Теодоліти 1
72 Теплолічильники та теплообчислювачі 4
73 Термінали паркувальні 1
74 Термометри (для здійснення контролю харчових продуктів, безпеки умов праці та проведення судових експертиз за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів)-13 1; 2; 3
75 Тесламетри 1
76 Ультразвукові діагностичні прилади 1
77 Установки сигнальні радіоактивного забруднення та системи контролю рівня радіації 1
78 Фотометри, спектрофотометри для здійснення екологічного контролю та контролю повітря робочої зони 1
79 Хроматографи газові та рідинні 1
80 Шумоміри 1

Згідно з наказом про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями. Всі ці повірки та ряд інших робіт здійснюються співробітниками ТОВ «Тестметрстандарт» з індивідуальним підходом до кожного клієнта.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *