Сертифікація колісних транспортних засобів

Процедура сертифікації транспортних засобів, результатом якої для замовника є отримання на руки Сертифікату відповідності складається з двох основних етапів. Перший — це випробування і перевірка транспортного засобу на спеціальному вимірювальному обладнанні на предмет відповідності встановленим нормам і вимогам українського законодавства. В результаті проведення цих випробувань замовник отримує на руки відповідний протокол. Якщо протокол має позитивні висновки, то далі замовник, на його підставі отримує сертифікат відповідності від органу з сертифікації, у якого з випробувальною лабораторією, що проводила випробування укладено відповідний договір про співпрацю.

Де необхідний і де може бути затребуваний сертифікат відповідності

На поточний момент дорожньо-транспортні засоби, їх складові частини та приладдя, в зв’язку з введенням в дію наказу № 451 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, від 06.05.2015г. не підлягають обов’язковій сертифікації в Україні. Виходячи з цього, отримання сертифікату відповідності для транспортного засобу є добровільною процедурою. Але правила постановки на облік транспортних засобів, а також інші законодавчі документи, в деяких моментах вимагають обов’язкової наявності сертифікату відповідності.

Де можуть вимагати

З 1 січня 2016р. заборонений імпорт транспортних засобів, екологічний рівень яких нижче «Євро-5», тому на митниці можуть виникнути проблеми з доказом реального екологічного рівня ввезеного автомобіля. Наявність сертифіката в такому випадку може позбавити від зайвих «тертя» з працівниками митниці.

Де обов’язково вимагають

Проведення першої реєстрації колісних транспортних засобів сервісними центрами МВС має здійснюватися на підставі сертифіката відповідності, виданого органом сертифікації, або на підставі сертифіката типу, виданого виробником або його уповноваженим представником. Про це свідчить п.1 Постанови Кабінету міністрів України №738, від 09.06.11г. Тому без наявності сертифіката відповідності здійснити процедуру першої реєстрації транспортного засобу неможливо.