Система екологічного управлління

Стан довколишнього середовища впливає на людину та прямо чи опосередковано залежить від її діяльності. Всі ми хочемо дихати свіжим та екологічним повітрям, вживати здорову їжу та чисту воду. Проте, з технологічним прогресом все це унеможливлюється через шкідливі викиди в атмосферу, забруднення водойм промисловими та побутовими відходами, а також нераціональне використання природних ресурсів. Через необдуману діяльність від таких впливів страждають не тільки всі представники рослинного, тваринного світу, стан грунтів, водойм та повітряний шар, а й сама людина, що безпосередньо й спровокувала початок загрозливих та руйнівних катаклізмів для свого існування.

Якщо порівнювати представників людства останніх двох століть, то можна чітко відмежувати явні зміни у ставленні до природи та її охороні. Причому зміни як позитивні, так і негативні. Проте останні 2 десятки років люди б’ють на сполох, адже найближчим часом своєю діяльністю ми можемо унеможливити життя на Землі. Саме тому світовим суспільством було впроваджено Декларацію стосовно запобігання і контролю забруднення навколишнього середовища, впровадження природоохоронних заходів та використання екологічно чистих технологій.

У 1993 році Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) організувала технічний комітет 207 «Управління навколишнім середовищем». Його метою є створення системи стандартів для управління навколишнім середовищем. Вагомим вкладом комітету 207 стало прийняття (1996 р.) п’яти стандартів ISO серії 14000. Вони визначають склад та опис елементів системи управління навколишнім середовищем, настанови з їх застосування, а також настанови щодо здійснення екологічного аудиту. ISO також переглянула та доповнила стандарти серії ISO 14000 у 2004 та 2015 роках. Варто зауважити, що перехідний період, під час якого діяли 2 модифікації стандартів ISO 14001 завершився ще 15 вересня минулого (2018) року, а тому наша організація ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» рекомендує довірити справу сертифікації Вашого підприємства (тощо) нашим досвідченим професіоналам, які зроблять все за максимально швидкі терміни, а головне якісно та відповідально. Сертифікат передбачає втілення нової версії (ДСТУ ISO 14001:2015)

Окрім стандарту ISO 14001, Міжнародна організація зі стандартизації впровадила повну серію стандартів на системи екологічного керування, численна кількість яких прийнята в Україні, як ідентичні національні стандарти (ДСТУ). Дані стандарти рекомендовано до використання як допомогу під час впровадження та поліпшення системи екологічного керування та презентації її відповідності зацікавленим сторонам.

Будь-яке підприємство під час впровадження системи екологічного управління має визначити законодавчі та інші регламентовані вимоги стосовно навколишнього середовища, які вона зобов’язана виконати, та які застосовні до екологічних аспектів її діяльності, продукції чи послуг. Відповідність організації законодавчим і нормативним актам є одним з важливіших критеріїв аудиту під час сертифікації системи екологічного керування.

За допомогою системи екологічного керування організація матиме можливість:

 • Окреслити екологічний план власного функціонування, продукції та послуг;
 • Визначити рівень впливу на природне середовище;
 • Організувати та ввести дії з уникнення забруднення;
 • Ввести нагляд за впливом та використовувати коригувальні методи;
 • Визначити застосовні екологічні законодавчі та нормативні вимоги;
 • Забезпечити дотримання відповідної законодавству екологічної діяльності;
 • Виробити та осягнути поставлені екологічні цілі;
 • Покращити екологічні показники;
 • Збалансувати та інтегрувати економічні та екологічні інтереси;
 • Своєчасно пристосуватися до умов, що постійно варіюються;

Щодо користі, яку може отримати потенційний клієнт «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» за умов отримання сертифікації виокремлюють наступні:

 • Підвищення ділової репутації організації серед суспільства, органів держвлади, інвесторів тощо;
 • Покращення взаємовідносин із споживачами та клієнтами;
 • Можливість укладати договори зі страхування з прийнятними вкладеннями;
 • Раціональне управління витратами, заощадження сировини, матеріалів та енергії;
 • Зменшення інцидентів, що б передбачали юридичну відповідальність.

Тому завжди довіряйте справу лише професіоналам та досягайте максимальної оптимізації діяльності Вашого підприємства. Адже наше товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» завжди піклується про своїх клієнтів та гарантує якість пропонованих послуг.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *