Стандартизація та метрологічне забезпечення

ДСТУ ISO 10012:2005 Системи контролю вимірювань. Вимоги до вимірювальних процесів і вимірювального обладнання.

Цей державний стандарт встановлює загальні вимоги і дає керівні вказівки по контролю процесів вимірювання та метрологічного підтвердження придатності засобів вимірювальної техніки, які використовуються для забезпечення відповідності та підтвердження відповідності метрологічним вимогам. Він визначає вимоги до менеджменту якості системи менеджменту вимірювань, яка може використовуватися метрологічною організацією як частина загальної системи менеджменту і забезпечувати виконання метрологічних вимог.

Цей стандарт не призначений для використання в якості попередньої умови для демонстрації відповідності ISO 9001, ISO 14001 або будь-якого іншого стандарту. З метою сертифікації зацікавлені сторони можуть погодитися використовувати цей стандарт в якості основи для встановлення відповідності вимогам системи управління вимірюваннями. Цей стандарт не призначений для заміни або доповнення вимог ISO / IEC 17025.

Фахівцями ТОВ «Тестметрстандарт» проводяться роботи згідно з ДСТУ ISO 10012:2005. Ми індивідуально відносимося до кожного клієнта, а також маємо гнучку цінову політику та швидко виконуємо необхідну роботу.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *