Політика в сфері якості та неупередженості ТОВ „Тестметрстандарт”

Метою ТОВ „Тестметрстандарт” в сфері якості є надання високоякісних послуг із сертифікації (оцінки відповідності), випробувань, калібрування згідно з вимогами законодавчих та нормативних документів, постійне підвищення довіри до діяльності ТОВ „Тестметрстандарт”, задоволеності замовників і інших зацікавлених сторін та, завдяки цьому, підтримання авторитета ТОВ „Тестметрстандарт”.

Досягнення цієї мети базується на дотриманні наступних принципів ТОВ „Тестметрстандарт” :

  • неупередженість

– забезпечує можливість доступу до власних послуг та рівних прав для всіх замовників, в не залежності від розміру, форми власності та членства їх у будь-яких асоціаціях;

– забезпечує недискримінаційний, об’єктивний та неупереджений підхід під час оцінювання, випробувань, калібрування;

– дотримується критеріїв оцінювання, випробувань, калібрування, що відповідають чинним нормативним документам  та обмежує свої вимоги цими критеріями;

– дотримується чинних порядків та правил сертифікації;

– встановлює вартість робіт у відповідності з затвердженими нормативами, не висуває неправомочні фінансові умови;

– виключає можливість будь якого, комерційного, фінансового або іншого тиску, який може вплинути на прийняття рішення щодо результатів випробувань, калібрування,  а також відсутність прямого або прихованого зв’язку, пов’язаного з розроблянням, запровадженням або підтримуванням об’єкту оцінювання відповідності;

– визначає, аналізує та документує можливі конфлікти інтересів, що можуть виникнути через його взаємовідносини та створити загрозу неупередженості; та демонструє, як він усуває чи зменшує такі загрози;

– залучає до встановлення політики та контролювання неупередженості власної діяльності всі зацікавлені сторони завдяки функціонуванню комітету забезпечення неупередженості – Науково Технічної Ради.

  • компетентність

– доручає роботи з сертифікації (оцінки відповідності),  випробувань, калібрування кваліфікованому персоналу, що відповідає встановленим критеріям компетентності, та постійно підвищує кваліфікацію співробітників.

  • відповідальність

– відповідає за прийняті ним рішення щодо сертифікації та за оцінювання достатності об’єктивних доказів, на яких ґрунтовано рішення щодо сертифікації(оцінки відповідності);

– відповідає за забезпечення достовірності і відтворюваності результатів, дотримання правил застосування устаткування і методик виконання вимірювань, своєчасне виконання заявок  у повному   обсязі згідно сфери акредитації.

  • відкритість

– забезпечує загальний доступ до інформації про процеси аудиту, випробувань, калібрування, сертифікації (оцінки відповідності), а також про стан сертифікації будь-якої організації шляхом оприлюднення інформації на власному сайті в мережі Інтернет або надання на запит.

  • конфіденційність

– забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від замовника у процесі сертифікації(оцінки відповідності), яка є власністю замовника, при цьому інформація про замовника, отримана з інших джерел, теж є конфіденційною.

  • зберігання зареєстрованих даних

– забезпечує належне зберігання даних щодо сертифікації протягом визначених термінів дії сертифіката з обмеженням доступу до них та дотриманням умов конфіденційності.

  • реагування на скарги

– забезпечує реєстрацію, неупереджене та об’єктивне розглядання будь-яких скарг, апеляцій замовників, та інших спірних питань стосовно наданих послуг незалежною апеляційною комісію, і, в разі визнання їх обґрунтованими, належно враховує та докладає всіх зусиль, щоб задовольнити.

Керівництво ТОВ „Тестметрстандарт” зобов’язується:

– забезпечувати функціонування та підтримання системи управління якістю згідно з вимогами ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065 та ISO/IEC 17025;

– поширювати цю політику та забезпечувати виконання її та всіх вимог системи управління якістю персоналом ТОВ „Тестметрстандарт”;

– періодично здійснювати критичне аналізування системи управління якістю, включаючи аналізування політики та цілей в сфері якості сертифікації(оцінки відповідності), випробувань, калібрування з погляду їх актуальності та придатності, та приймати рішення з метою удосконалення системи управління якістю та поліпшення її результативності.