Історія метрології

В процесі історії людства вироблялися певні уявлення про розміри, форми, властивості предметів і процесів, а в зв’язку з цим виникали і розвивалися різні методи і засоби вимірювань, що поклало початок нової науки — метрології.

Рисунок 1 - Структурна схема метрології.

Якому-завгодно об’єкту, предмету, процесу чи явищу можна дати характеристику його властивостями або якостями, які проявляються в певній мірі і, отже, піддаються кількісній оцінці.

«Будь-яка якість має нескінченно багато кількісних градацій»

Фрідріх Енгельс

Тож, яким чином проводиться кількісна оцінка цих властивостей об’єкта? Звичайно, шляхом різноманітних вимірювань для кожної характеристики окремо. В давнину одиницями вимірювання відстані та довжини були п’ядь та лікоть, а ваги — золотник, пуд та фунт. Ці величини були поширені серед багатьох країн, в тому числі на просторах Євразії. Природно розмір ліктя був різним, а інші величини було неможливо виміряти точно в силу відсутності необхідних технічних засобів, у наші ж часи майже будь-які величини можна точно виміряти, якщо звернутись за допомогою до спеціалістів у галузі метрології — до ТестМетрСтандарту.

Однією з основних заходів довжини довгий час була сажень. Розмір її не був постійним, адже була велика кількість підвидів саженю: проста сажень, коса, казенна, також неточність вимірювань у ті часи. Також використовувалися аршин і верста. Для підтримки єдності встановлених заходів існували еталонні (зразкові) виміри, які перебували в храмах і церквах.

В Німеччині метрологічний центр був заснований в 1887, в Англії — в 1900, в США — в 1901 р.

«Наука починається … з тих пір, як починають вимірювати»

Д.І. Менделєєв

В цьому науковому кредо науковця виражений один з найважливіших принципів розвитку будь-якої науки, який досі не втратив актуальності. Д.І. Менделєєв зробив чималий практичний і науковий внески в розвиток метрології. У 1860 році він розробив пікнометр — скляну посудину невеликої ємності (кілька см³) та спеціальної форми для визначення густини газоподібних, рідких або твердих речовин. В 1865 році створив новий метод зважування при постійному навантаженні, що виключає температурну похибку й досі залишається актуальним.

У 1889 році відбулося затвердження «Положення про міри та ваги», яке затвердило зразки аршини і фунта і ввело їх точні співвідношення з метричною системою. Воно допускало факультативне застосування прогресивної метрологічної системи заходів. Важливим етапом у розвитку метрології також стало підписання метричної конвенції (Convention du Mètre) — міжнародної угоди, підписаної 20 травня 1875 року в Парижі, яка заснувала три організації з метою встановлення й підтримки міжнародної системи одиниць: Генеральну конференцію мір і ваг, Міжнародне бюро мір і ваг та Міжнародний комітет мір і ваг. В цьому ж році була створена МОМВ — Міжнародна організація мір і ваг, яка розташувалася в місті Севрі у Франції, поблизу Парижа.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *