Сертифікація низьковольтного обладнання

Низьковольтне обладнання — це електричне обладнання (оснащення), яке використовується для роботи за номінальної роботи змінного струму від 50 до 1000 В і від 75 до 1500 В при постійному струмі. Вимоги, які пред’являються до низьковольтного обладнання, прописані в положеннях Технічного регламенту Митного союзу № 004/2011 від 16.08.2011 року «Про безпеку низьковольтного обладнання».
Перелік низьковольтного обладнання, що підлягає обов’язковій сертифікації, вказаний у додатку до регламенту. Низьковольтне обладнання, яке не увійшло до переліку, проходить процедуру декларування. Особливості оформлення Сертифікату відповідності ТР ТЗ 004/2011:

НАССР в харчовій промисловості України

НАССР або Система якості управління безпечністю харчових продуктів – це перш за все запобіжні дії, систематична ідентифікація, оцінка та контроль потенційних небезпечних чинників (біологічних, хімічних, фізичних), що виникають в ході виготовлення продукції. Тому, одна з характерних особливостей нової економічної політики в Україні – це фокус уваги на виготовленні безпечних продуктів харчування, відповідно до рівня світових стандартів.
Система НАССР в харчовій промисловості України націлена охопити всі аспекти безпеки продукції кожної ланки харчового ланцюга, від вирощування і збору врожаю, придбання сировини і до моменту використання харчового продукту споживачем.
НАССР необхідний на підприємствах громадського харчування, для виробників харчової продукції, торговим закладам, сільгоспвиробникам сировини, агрохолдингам, фермерським господарствам, виробникам кормів, добрив, пестицидів, виробникам чистячих дезінфікуючих засобів та обладнання, а також тим, хто займається зберіганням, пакуванням та фасуванням готової продукції.
Першим кроком при впровадженні в діяльність організації системи НАССР є діагностичний аудит – визначення всіх аспектів діяльності, що мають вплив на безпеку продукції.
Розробка системи харчової безпеки документації з дотриманням основних принципів системи і впровадження НАССР в діяльність – призначення групи безпеки, впровадження програм-передумов, аналіз небезпечних чинників та визначення засобів контролю, визначення критичних точок та контроль за ними, проведення валідації та верифікації.
Не варто забувати також про навчання персоналу – відповідальними за виконання процедур повинні бути працівники, тому вони повинні розуміти документацію й розбиратися в процедурах системи.
Проведення внутрішніх аудитів використовуються для визначення невідповідностей та усунення їх причини.
Згідно ЗУ «Про основні засади та вимоги до безпеки і якості харчової продукції» оператори ринку харчових продуктів зобов’язані впровадити процедури, засновані на принципах системи НАССР.
Принципи НАССР – це невід’ємна частина міжнародного стандарту ISO 22000, тому сертифікат ХАССП є свідченням відповідності системи безпеки харчових продуктів вимогам стандарту ISO 22000.
Висококваліфікований персонал «
Тестметрстандарт», який має багаторічний досвід у сфері системного управління допоможе Вашому підприємству з проведенням робіт по розробці ХАСП і документуванні системи НАССР в громадському харчуванні, навчання персоналу підприємства, визначення критичних точок контролю і оцінки ризиків, впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів.

Система управління якістю на підприємстві

Проведення сертифікації послуг громадського харчування потрібне для підтвердження відповідності послуг, що надаються всім затвердженим законодавчими актами України стандартам якості, нормативам і вимогам безпеки.
Сертифікація громадського харчування може проводитися для наступних видів послуг:

 • послуги з надання харчування в ресторанах, барах, кафе, закусочних, їдалень та інші;
 • послуги з виготовлення кондитерських виробів та кулінарної продукції;
 • послуги з розповсюдження кулінарної продукції.
  Згідно з чинним законодавством України сертифікація послуг громадського харчування не є обов’язковою процедурою в системі ГОСТ, тобто сертифікат якості на послуги, що надаються можна отримати тільки з ініціативи заявника, для підтвердження відповідності послуг всім встановленим нормам. Добровільна сертифікація послуг в галузі громадського харчування дозволяє підвищити конкурентоспроможність закладу, так як наявність сертифіката відповідності якості викликає довіру у відвідувачів даної організації до послуг, що надаються.
  Сертифікація послуг громадського харчування проводиться акредитованими центрами сертифікації на відповідність до затвердженого наказом Держстандарту України від 27.11.96 р. № 499, зі змінами та доповненнями (далі – Перелік № 499).
  Сертифікація послуг громадського харчування проходить в кілька етапів:
 • подача здобувачем заявки та пакету необхідних документів в центр по сертифікації продукції;
 • розгляд центром по сертифікації наданих документів і винесення рішення про проведення сертифікації послуг у сфері громадського харчування;
 • вибір оптимальної схеми проведення сертифікації;
 • оцінка відповідності послуг все встановленими законодавством нормами та стандартами якості (аналіз документації, оцінка виробничого і технологічного процесу);
 • аналіз центром по сертифікації отриманих результатів та прийняття рішення про видачу сертифіката відповідності послуг громадського харчування. Або мотивовану відмову в його видачі;
 • реєстрація та видача сертифіката на послуги в сфері громадського харчування.
  Для проведення сертифікації громадського харчування необхідно надати документацію, яка в повній мірі може відобразити відповідність процесу всім вимогам і нормативам, основними документами є:
 • сертифікат пожежної безпеки приміщення;-
 • ліцензія на продаж алкогольної продукції;
 • свідоцтво про державну реєстрацію на різні види продукції;
 • протоколи сертифікаційних випробувань;
 • сертифікати відповідності якості та інша документація, без якої сертифікація послуг громадського харчування буде неможлива.
  Швидко і якісно провести сертифікацію послуг в галузі громадського харчування допоможуть висококваліфіковані фахівці центру з сертифікації «ТЕСТМРСАНДАРТ».

Сертифікацію послуг ТО ремонту автомототранспортних засобів

Сертифікацію послуг з технічного обслуговування та ремонту автомототранспортних засобів проводиться відповідно до «Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні», затверджених наказом Держспоживстандарту України від 01.02.2005 р. № 28, а також «Правил обов’язкової сертифікації послуг з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів та їх складових», затверджених наказом Держспоживстандарту України від 28.08.97 р. № 520 (в редакції від 25.01.2002 р. № 48).
Система призначена для проведення на території України обов’язкової сертифікації відповідності послуг із ТО і ремонту автомототранспортних засобів вимогам безпеки для життя, здоров’я і майна громадян, а також для навколишнього середовища, встановленим діючими стандартами та іншими нормативними документами.
Під послугою по ТО і (або) ремонту автомототранспортних засобів розуміється матеріальний результат безпосередньої взаємодії виконавця і споживача й, власне, діяльності виконавця щодо задоволення потреби в ТО і (або) ремонту автомототранспортних засобів.
Підготовка підприємства до сертифікації послуг здійснюється заявником або, на договірній основі, організацією – учасником системи, що має у своєму розпорядженні необхідний фонд нормативної документації та кваліфікованих фахівців з ТО, ремонту автомототранспортних засобів і в області сертифікації послуг.
Підготовка включає наступні етапи:
• забезпечення підприємства вичерпною інформацією про чинні законодавчі акти по сертифікації;
• консультації за схемами проходження документів по сертифікації на стадії оформлення і подачі заяви;
• ідентифікація послуг, що підлягають сертифікації;
• перевірка повноти відповідності необхідної нормативної документації послуг, що виконуються заявником;
• перевірка наявності та відповідності вимогам системи документації на обладнання (паспортні, реєстраційні, облікові і атестаційні документи);
• перевірка наявності та стану документації по персоналу підприємства-заявника та розподіл відповідальності за якість послуг, що надаються;
• підготовка проекту наказу та складання заяви на проведення сертифікації;
• консультації про порядок проведення сертифікації, про що функціонують в акредитованих органах і роботі комісії по сертифікації.
Інформаційне забезпечення передбачає надання законодавчих актів і нормативних документів, що регламентують функціонування системи, і детальне ознайомлення з ними заявника.
Метою ідентифікації послуг, які виконуються заявником, є надання допомоги в складанні кваліфікованої заявки на проведення сертифікації. При цьому визначається приналежність послуги до класифікаційної групи, відповідність нормативним документам, відповідність вимогам щодо забезпечення безпеки для життя, здоров’я, щодо запобігання заподіяння шкоди майну громадян і охорони навколишнього середовища, встановленим у всіх нормативних документах для послуг цієї групи. Визначається вид, тип, марка і модифікація автомототранспортних засобів, в тому числі іноземного виробництва, послуги з яким передбачається сертифікація.
Обов’язковою умовою сертифікації подібних послуг є наявність у заявника технологічної або технічної документації з обслуговування (ремонту) заявленої модифікації автомототранспортного засобу.
Житомирська організація «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» до Ваших послуг, адже саме тут Ви зможете якісно та швидко отримати сертифікацію послуг з ремонту технічного обслуговування свого автомобільного транспорту.

Сертифікація перукарні

Сертифікація перукарні – це комплекс заходів, спрямованих на підтвердження високої якості послуг, що надаються і відповідності умов роботи всім затвердженим державним стандартам і вимогам безпеки.
Відповідно до чинного законодавства України, підтвердження якості послуг, що надаються перукарні проводиться в добровільній системі сертифікації. Тобто сертифікацію перукарських послуг можна провести тільки з ініціативи заявника з метою створення сприятливого образу перукарні в очах клієнтів, а також підвищення класу підприємства для успішного конкурування організації на споживчому ринку країни.
Сертифікація перукарських послуг включає в себе:

 • перевірку обладнання на відповідність стандартам безпеки: на всі прилади і пристрої повинні бути сертифікати відповідності якості;
 • перевірка персоналу: знання обладнання та уміння ним користуватися, знання всіх передбачених інструкцій, правил і нормативних документів, а також фізіологічних особливостей людини.
 • перевірка документації: наявність у співробітників всіх необхідних документів, довідок і дипломів, що дають право займатися перукарні діяльністю (не рідше разу на рік майстри-перукарі повинні проходити курси підвищення кваліфікації).
  Сертифікацію перукарень в Україні, зокрема в місті Житомирі здійснює акредитоване агентство з технічного регулювання і метрології та центри по сертифікації «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ». Для проведення процедури підтвердження відповідності якості необхідно звернутися в наш центр із заявкою, затвердженого зразка та документацією, необхідною для здійснення сертифікації послуг.
  Всі нюанси проведення сертифікації перукарських можна уточнити в сертифікаційному центрі «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ». Фахівці центру проведуть необхідні консультації та в найкоротші терміни допоможуть провести сертифікацію перукарських послуг.
  Порядок сертифікації визначено «Правилами сертифікації послуг перукарень». Її процедура складається з визначення класу (рівня) перукарні й оцінки відповідності послуг встановленим вимогам. Висококваліфіковані фахівці нашого Центру допоможуть вам підготуватися до сертифікації, зібрати пакет необхідних документів та оформити необхідні сертифікати.
  А також оформити обов’язкові при такій процедурі санітарно-гігієнічний висновок (про відповідність місця надання послуг здійснюваної діяльності) і пожежний сертифікат.

Сертифікація послуг з перевезення автомобільним транспортом.

Сертифікація послуг – справа добровільна. Однак в деяких випадках, наприклад при участі в конкурсі на право укладення договору перевезення пасажирів, наявність сертифіката відповідності дозволяє набрати додаткові бали для перемоги в ньому. До того ж при інших рівних умовах споживач віддає перевагу саме сертифікованим послугам.
Згідно Закону України “Про автомобільний транспорт” від 05.04.2001 № 2344–III добровільне підтвердження відповідності здійснюється за ініціативою заявника на умовах договору між заявником і органом по сертифікації.
Сертифікація послуг (робіт) здійснюється з ініціативи заявників – організацій або індивідуальних підприємців, що надають послуги (виконують роботи), на відповідність вимогам заявлених нормативних і технічних документів. Добровільну сертифікацію послуг (робіт) проводять органи з сертифікації, акредитовані в установленому порядку, в межах їх області акредитації. В процесі добровільної сертифікації послуг (робіт) використовуються схеми сертифікації згідно з Правилами сертифікації робіт і послуг в Україні.
Щоб сертифікувати послуги з перевезення пасажирів, організація (або ІП) повинна звернутися із заявкою до органу з сертифікації з необхідним пакетом документів. У разі позитивного рішення за заявкою орган по сертифікації направляє заявнику рішення за заявкою і проект договору на проведення робіт із сертифікації. Після підписання договору та оплати робіт з добровільної сертифікації послуг орган по сертифікації приступає до їх виконання. Організація, яка отримала сертифікат відповідності, має право маркувати свою документацію, квитанції, за якими укладаються договори, а також використовувати знак відповідності з метою реклами, в інформаційних матеріалах, на вивісках і стендах.
Найбільш поширена система сертифікації – ГОСТ, положення про яку затверджено наказом Держстандарту України від 17.03.1998 N 11, а правила по сертифікації в ній і форми основних документів – наказом Держстандарту України від 17.03.1998 N 12.
Заявник повинен подати для організації із сертифікації наступні дані та документи, що підтверджують перелік послуг, основні характеристики та нормативні документи відповідно до наявного транспорту, на відповідність вимогам яких проводиться сертифікація. Також потрібно вказати конкретну послугу, яка сертифікується (наприклад, туристично-екскурсійні перевезення пасажирів автобусами в міському та приміському сполученні), характеристики даної послуги, що підтверджуються під час сертифікації (наприклад, безпеку процесу надання послуги, зокрема шляхом організації маршрутів руху, інформаційного забезпечення, диспетчерського управління, здійснення контрольно-контрольних функцій), і конкретні положення ГОСТів та інших документів, на відповідність яким послуга сертифікується.
Українська організація із стандартизації «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ», що розташована в місті Житомирі, надає широкий спектр послуг із сертифікації. Звертайтеся до консультантів нашої організації та отримайте сертифікацію послуг з перевезення автомобільним транспортом.

Метрологія як наука

У 1875 році метрологія була підтверджена конвенцією 17 держав світу, як окрема наука, що визначає стандарти метра й кілограма. Тому 20 травня вважається епохальним історичним днем Всесвітньої метрології.

Рішенням конференції також було засновано Міжнародне бюро мір і ваг, що забезпечує єдність вимірювань міжнародного масштабу, а також заснувався Міжнародний комітет мір і ваг, що виконував наукове керівництво цією роботою, планував та втілював проведення Генеральних конференцій з мір і ваг.

А у 1889 році була проведена перша така конференція. Наразі рішення конференції підтримали 52 світові держави з промислово розвинених країн та економічні спільноти в ролі асоційованих членів Генеральної Конференції з мір та ваг.

Метрична конференція була організована з метою забезпечення єдності вимірювань в усьому світі, проте її важливість відчувається й сьогодні.

Зростання числа учасників Конвенції стримує необхідністю сплати членських внесків, затим незалежні держави (за винятком Росії – вона успадкувала місце колишнього Союзу), що утворилися опісля розпаду СРСР ще не ввійшли до неї. Проте, практично всі країни світу офіційно повідомили, що вони використовують або мають намір використовувати саме метричну систему.

Отож, історичний розвиток в метричній системі мір явно транслює зростання ролі метрології в сприйнятті й використанні сучасним суспільством. Метрологічна наука являється невід’ємною складовою діяльності людини у сфері науки, техніки, економіки та міжнародних відносин. Не використовуючи досягнення в метрології люди б не змогли контролювати здоров’я та людську безпеку, виготовлення харчових продуктів, прогрес в торговій сфері й сфері медицини, вирішення проблем транспорту, навігації, зв’язку, охорони навколишнього середовища тощо на якісному та достойному рівні.

Система метрології зародилася в учених умах ще у ХVІІІ ст., але довго і важко пробивала собі дорогу. Варто згадати неприйняття і категоричне заперечення цієї системи Наполеоном. Великий реформатор суспільства не оцінив її значимості. Відомі його висловлювання з цього приводу: «Немає нічого більш суперечливого складу розуму, пам’яті та розумінню, ніж те, що пропонують ці вчені. Абстракціям і порожнім надіям принесено в жертву благо теперішніх поколінь, бо, щоб змусити стару націю прийняти нові одиниці мір і вагів, треба переробити всі адміністративні правила, усі розрахунки промисловості. Така робота лякає розум».

Проте й сьогодні в окремих розвинених країнах (США, Англія та деякі інші) все ще домінують не метричні одиниці, а дюйми, фути, фунти тощо. За сучасного рівня технічного прогресу переорієнтація промисловості з дюймів і фунтів на міліметри та кілограми – задача виняткової економічної складності.

Сертифікація готельних послуг

Туристичний бізнес ґрунтується на наданні ряду послуг своїм клієнтам. У число таких послуг входять послуги які надаються власниками готелів та інших місць проживання туристів.

Різнобічний попит на туристичні послуги серед туристичних підприємств в усьому світі створює ситуацію, коли взаємне визнання результатів діяльності різних підприємств сфери туризму, стає необхідним фактом. Найвищим рівнем такого визнання стає сертифікація, яка буде гарантувати, що надається послуга відповідає ряду вимог певної якості.

Отже, можна припустити, що сертифікація являє собою сукупність процедур і ряду дій, які проводяться з метою підтвердження того, що туристичний продукт або послуга будуть відповідати певним технічним умовам і стандартам.

Залежно від того, хто буде проводити сертифікацію, вона буде трьох типів:

 1. самосертификация, яка буде проводитися самим туристичним підприємством — безпосереднім виробником продукції або послуг.
 2. Сертифікація, що проводиться споживачами продукту або послуги.
 3. Сертифікація, яку здійснює третя сторона. Цю сторону представлятиме спеціальна організація, повністю незалежна від виробника і споживача. Цілком зрозуміло, що в міжнародній і вітчизняній практиці найбільшою довірою користуватиметься сертифікація, проведена третьою стороною.

На території України діє обов’язкова і добровільна сертифікації. Обов’язкова сертифікація проводиться уповноваженими на це органами сертифікації. Під час такої сертифікації, проводиться перевірка і випробування туристичного продукту або послуг з метою визначення їх характеристик і показників, з метою подальшого державного нагляду за сертифікаційними виробами.

Добровільна сертифікація, як правило, проводиться з ініціативи суб’єктів господарювання на відповідність продукції ряду вимог, які не є обов’язковими.

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про туризм», всі готельні послуги, які будуть надаватися суб’єктами туристичної діяльності, підлягають обов’язковій сертифікації на відповідність їх вимогам нормативних актів і відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO серії 9000.

Правила обов’язкової сертифікації послуг і Правила обов’язкової сертифікації послуг з харчування, затверджені наказом №37 Держкомстандартом України від 27.09.1999 року. У свою чергу Держстандарт України визначив термін обов’язкової сертифікації вказаних послуг — з 01.10.1999 року.

У тому випадку, коли отримано позитивний результат щодо сертифікації суб’єкта туристичної діяльності, йому в установленому порядку видається сертифікат, який підтверджує рівень якості послуг, що надаються.

Сертифікація готельних послуг. Суб’єктами сертифікації є туристичні підприємства, які надають готельні послуги.

Об’єктами сертифікації будуть готельні послуги, які надаються суб’єктами туристичної діяльності. До переліку таких об’єктів входитимуть — готелі, туристичні бази, мотелі, кемпінги, гірські притулки, будинки відпочинку, оздоровчі заклади, місця для короткочасного проживання в інших приміщеннях.

Перелік готельних послуг, які підлягають обов’язковій сертифікації:

 1. Послуги готелів з ресторанами.
 2. Послуги готелів без ресторанів.
 3. Інші місця для короткотермінового проживання, в тому числі:
 • Послуги кемпінгів, в тому числі майданчики для автофургонів.
 • Послуги молодіжних баз та гірських притулків.
 • Послуги центрів і будинків відпочинку.
 1. Послуги дитячих та студентських літніх таборів.
 2. Послуги з надання спальних місць у спальних вагонах та інших транспортних закладах.
 3. Послуги курортних закладів оздоровчого характеру.

Ким видаються сертифікати? Обов’язкову сертифікацію готельних послуг здійснюють органи сертифікації, які отримали акредитацію в Системі сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації передбачає:

 1. Подачу заяви на сертифікацію готельних послуг.
 2. Розгляд та прийняття рішення за заявою. Визначення схеми сертифікації протягом місяця з дня реєстрації заяви.
 3. Проведення перевірок з метою обов’язкової сертифікації.
 4. Проведення аналізу отриманих результатів і ухвалення рішення про можливість видачі сертифіката відповідності та підписання ліцензійної угоди.
 5. Реєстрація сертифіката відповідності.
 6. Подальший технічний нагляд за наданням обов’язкових сертифікованих послуг сертифікованою системою якості надання послуг.

Термін дії сертифіката відповідності буде залежати від встановленої заявником схеми сертифікації. Термін дії може складати — 1 рік, 3 роки, 5 років.

Не пізніше, ніж за три місяці до закінчення терміну дії сертифіката, заявник зобов’язаний подати нову заявку для отримання нового сертифікату на наступний період.

ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» прийняли участь в обласному семінарі для закладів громадського харчування з питань впровадження системи НАССР.

31 травня 2019 року в приміщенні Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області відбувся семінар на тему «Впровадження системи НАССР у закладах громадського харчування; переваги сертифікації; лабораторний та державний контроль». Захід організований  за ініціативи Громадської організації «Союз споживачів та підприємців» за участю Держпродспоживслужби та ТОВ «Тестметрстандарт».

Семінар був орієнтований на власників та керівників закладів громадського харчування (кафе, ресторанів,  закладів харчування в готельних комплексах, ресторанів та кафе лікувально-оздоровчих комплексів/санаторіїв, кейтерингових компаній), які прагнуть відповідати законодавчим вимогам, оптимізувати бізнес-процеси, підвищити довіру відвідувачів, і, відповідно, продажі.

        Відкриваючи семінар, заступник Голови управління Держпродспоживслужби в Житомирській області Волківський  Ігор Андрійович розповів про повноваження та принципи роботи Держпродспоживслужби,  як компетентного органу з реалізації державної політики у сфері безпечності харчових продуктів.

Під час виступу Голови правління Громадської організації «Союз споживачів та підприємців» Куценко Павла Івановича увага присутніх була акцентована на необхідності дотримання законодавчих вимог по впровадженню системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)  для операторів ринку, в т.ч. закладів громадського харчування.

Теоретичний матеріал щодо підготовки та послідовності впровадження принципів НАССР був викладений в презентаційних матеріалах аудитора з сертифікації систем управління ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» Погорецької Алли Анатоліївни. Слухачі отримали інформацію для чіткого розуміння вимог належних гігієнічних та виробничих практик, принципів НАССР для впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на підприємствах.

ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» — компетентний орган з сертифікації систем управління, який акредитований Національним агентством з акредитації України представляла директор Забродська Олена Василівна. Організація має досвідчений та кваліфікований персонал і пропонує послуги з навчання, методичної та консультаційної допомоги закладам громадського харчування в процесі розробки системи НАССР. Крім того, директором були запропоновані різні схеми сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів.

В ході семінару, начальником відділу управління безпечністю харчових продуктів та ветеринарії Держпродспоживслужби Онопченко Володимиром Володимировичем були висвітлені питання стосовно введення системи державного контролю безпечності харчових продуктів (законодавчі вимоги, комплексні перевірки, підходи до здійснення державного контролю, відповідальність операторів ринку за порушення вимог законодавства). Схему державного лабораторного контролю представляла  в.о. директора Житомирської регіональної державної лабораторії Столяренко Оксана Василівна. Заходи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів, ринкового та метрологічного нагляду висвітлив Кияниченко Сергій Георгійович.По завершенню заходу, всі гості  семінару мали нагоду поспілкуватися з лекторами та отримати відповіді на актуальні питання практичного впровадження принципів НАССР та дотримання законодавчих вимог.